Utbildning för förtroendevalda barnmorskor i avdelning Västra Götaland

Välkommen till en närverksträff/utbildning för barnmorskor den 25 januari 2017 i Göteborg.

Förtroendevalda barnmorskor avdelning Vårdförbundet Västra Götaland

Dag: 25 januari, 2017
Tid: Kl. 09.00-16.00
Plats: Styrelserummet på kansliet,  Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program:

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Personcentrerad vård
11.30 Utbildning

12.00 Lunch

13.00 HÖK 16
14.00 Fika
14.30 Arbetsvillkor
16.00 Avslut och reflektion

Välkommen med din anmälan senast 15 januari via "Aktiviteter och utbildningar".

Program för utskrift.