Uppskattade karriärkvällar i avdelning Västra Götaland

Kaffekopp och broschyrer

Höstens karriärkvällar var uppskattade då sjuksköterskor med olika specialistkompetens berättade om sitt yrkesval. Vårdförbundet informerade om olika karriärvägar och åhörarna kunde ta del av intressanta kompetensutbyten.

Karriärkväll i Skövde

I Skövde träffades medlemmar på restaurang Pinchos/Bogrens salonger där en mycket god och uppskattad buffé serverades. Särskilt inbjudna sjuksköterskor med olika specialistkompetens berättade om sitt yrkesval, vad det innebär, hur det påverkat lönen och de svarade på frågor från åhörarna.

Karriärkväll i Borås

I Borås träffades man på Brasseriet för en AfterWork. Både studenter och yrkesverksamma minglade tillsammans. Man satt i grupper och pratade utbildning och rollen som specialistsjuksköterska. Det blev en uppskattad kväll med god mat och intressanta kompetensutbyten.

Karriärkväll i Göteborg

"Din karriär" var temat för Karriärkvällen i Göteborg då ett 40-tal medlemmar träffades på Pustervik. Medlemmar som på olika sätt gjort karriär berättade om sina spännande arbeten. Det bjöds på vegetarisk buffé och tillfälle att prata med och inspireras av varandra.

Specialistsjuksköterskor från psykiatri, intensivvård, anestesi, barnmorska och barnsjuksköterska berättade om sina utbildningar och yrkesval.

Erik Westberg, projektledare för Medlemsutveckling pratade om olika karriärvägar inom Vårdförbundets fyra professioner. Våra  yrken är livsviktiga och det finns många intressanta karriärvägar. Att det måste löna sig att göra karriär blev tydligt under kvällen.

Karriärkväll i Trollhättan

I Trollhättan var det mestadels kommunalt anställda som vågade sig ut i snöovädret, men även några biomedicinska analytiker och sjuksköterskor från NU-sjukvården hade anslutit sig.

Spännande dialoger mellan sjuksköterskor i kommunen, där vidareutbildade distriktsjuksköterskor menar att man i och med specialistutbildningen får "nya glasögon" och ser patienten på ett nytt sätt. Denna nyvunna kunskap bör värderas bättre av arbetsgivaren än vad som görs i dag, både utifrån att utveckla kompetensen kopplat till sin profession men även löneutvecklingen.