Temadag/utbildning för förtroendevalda i kommunerna den 15 mars

Den 15 mars är du som förtroendevald i kommunerna i Vårdförbundet Västra Götaland, välkommen på en utbildningsdag i Göteborg.

Dag: 15 mars
Tid: 09.00 -16.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Program för dagen :

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Arbetsrätt
11.45 Lunch
12.45 HÖK 16
13.45 Diskrimineringslagen
14.30 Fika
15.00 Arbetsvillkor
16.00 Avslut och reflektion

Anmäl dig senast 26 februari via Aktiviteter och utbildningar.

Välkommen!