Temadag/nätverksträff med utbildning för förtroendevalda/skyddsombud i kommunerna 13 september

Du som är förtroendevald/skyddsombud på arbetsplats inom kommun önskas varmt välkommen på temadag!

Välkommen till hotell Comfort, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg (Stenpiren)

Dag: 13 september 2017
Tid: 09.00 -16.00

Program:

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Arbetsrätt
12.00 Lunch
13.00 Delegering
14.00 Arbetstider
14.30 Fika
14.50 Arbetsmiljö
16.00 Reflektion och avslut

Anmälan görs senast 30 augusti via Aktiviteter och utbildningar.

Har du några frågor, kontakta Anki Ahlgren på telefon 031-725 28 02 eller
070-369 29 90.

Välkomna!