Temautbildning för förtroendevalda med facklig tid i avdelning Västra Götaland 20 september

Du som är förtroendevald med facklig tid önskas varmt välkommen på temautbildning den 20 september i Göteborg. Fokus för utbildningsdagen är fördjupning i frågor som rör rehabilitering.

Förutsättning för deltagande är att du ansvarar för rehabiliteringsärenden och att du i din tur utbildar förtroendevalda inom ditt område.

Dag: 20 september
Tid: 09.00-16.30
Plats: Styrelserummet på kansliet, Norra Hamnagaatn 32, Göteborg

Anmäl dig senast 14 september via Aktiviteter och utbildningar. Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Sök ledigt enligt LFF.

Vid frågor kontakta Anki Ahlgren på telefon 031-725 28 02, mobil 070-369 29 90 eller Martin Håland, mobil 076-760 85 15.

Välkommen!