TCO FORUM 2017

För fjärde året i rad bjuder TCO Göteborg in förtroendevalda i TCO-familjen: Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet till ett seminarium i Göteborg med flera intressanta föreläsningar. I år kommer temat för föreläsningarna att vara "Framtidens arbetsliv" och "Säkerhet på och kring arbetet". Föreläsarna kommer från LO-TCO rättskydd, Polisen, Tillitsdelegationen, Göteborgs universitet, Unionen och TCO.

Datum: 8 november (heldag)
Plats: Dalheimers Hus, Göteborg

Anmälan senast 20 oktober via Sensus . Det finns 30 platser per förbund, "först till kvarn" gäller. Anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta: Frida Telleborn på Sensus.

Seminariepass 1

A: Framtidens arbetsliv – vart är vi på väg?

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Vilka konsekvenser för arbete och arbetsmiljö kan spåras genom; trender i samhället, styrningen och organiseringen av välfärden eller i utveckling av ohälsotal och personalomsättning.

B: Otillåten påverkan finns! Vad gör vi åt den?

Erling Staxäng, tidigare förtroendevald inom Polisförbundet, numera verksam inom polismyndighetens verksamhetsskydd tydliggör en fråga som sannolikt aldrig varit mer aktuell.

Seminariepass 2

A: Tillitsdelegationen

Mattias Fogelgren, utredningssekreterare Tillitsdelegationen presenterar Tillitsdelegationens uppdrag och diskuterar kännetecken för en tillitsbaserad styrning. Tillitsdelegationen arbetar för att utveckla styrningen av offentlig sektor för att bättre ta tillvara medarbetares kunskap och kompetens. De har ett särskilt fokus på välfärdstjänster i vård, omsorg och skola.

B: Arbetsgivarens ansvar vid otillbörlig påverkan och hot

Henric Ask Förbundsjurist vid LO-TCO rättskydd om arbetsgivarens ansvar när anställda utsätts för otillbörlig påverkan och hot på och utanför arbetet

Hela programmet hittar du i affischen/inbjudan.

Varmt välkommen hälsar TCO Göteborg styrelse!