Stöd av företagshälsovården gav bättre arbetsmiljö

En kvinna med ljust hår i en fläta, glasögon och vit tröja står i profil vänd mot en hylla med läkemedel.

Företagshälsovården kan vara en partner i arbetsmiljöarbetet och förebygga ohälsa. På Alingsås lasarett tog en chef kontakt med företagshälsovården tidigt vid tecken på ohälsa bland personalen.

För Alingsås lasarett har företagshälsan blivit en partner på flera nivåer. Avdelningschefer får hjälp att förebygga ohälsa i sina arbetsgrupper. Och sjukhusledningen får stöd i att ta tempen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

"Om det inte vore för att hon hade träffat företagshälsans personal genom utvecklingsprojektet Nysam skulle hon nog inte tänkt på att be dem om hjälp, berättar Jennie Norlander, avdelningschef för kirurgavdelningen på Alingsås lasarett. Nu ringde hon dem direkt, innan medarbetarnas pressade situation tog sig uttryck i sjukskrivningar."

Läs hela artikeln på Sunt livs webbplats.

Alingsås lasarett är en av sex organisationer inom Västra Götalandsregionen som deltagit i det AFA-stödda forsknings- och utvecklingsprojektet Nysam.