Stärker unga kvinnors ledarskap i Afrika.

För tre år sedan startade Vårdförbundet, ICN och National Nurses Association något som kallas för Lin-projektet, med verksamhet i Afrika. Om två veckor åker Västra Götalands ordförande, Anne Karin Höglund till Etiopien för att lära unga sjuksköterskor om bland annat ledarskap. Det är sjätte landet i Afrika som vi jobbar med.