Sommarhälsning

Här kommer en sommarhälsning från ordförande i Västra Götaland.

Efter en turbulent vår är det plötsligt sommar. Termometern står på 45 grader, ja, jag sitter i solen och skriver. 

Jag går på semester om en vecka och det känns som om jag inte hunnit med våren ännu.

Senaste månaderna har till stor del handlat om att få till stånd ett nytt avtal, HÖK19. Nu måste vi teckna LOK (lokala överenskommelser med arbetsgivaren om att vi som parter står bakom HÖK 19) med regionen och alla kommuner i Västra Götaland. Det arbetet har precis startats upp.

Läs mer om HÖK 19 här

Det nya avtalet är tydligt i kravet på ett lokalt arbete med löneutveckling för samtliga medlemmar. Det innebär att förutom en rimlig ingångslön måste vi också utifrån kända lönekriterier få en löneutveckling under hela yrkeslivet. Det är en förutsättning för rekrytering och framförallt för att behålla vana och yrkesskickliga medarbetare.

Förtroendevalda på arbetsplatsen är en nyckelperson i det nya avtalet, på samma sätt som ni var det under de konfliktförberedelser vi gjorde under våren (och som var en förutsättning för att vi kunde sätta press på motparten under förhandlingarna).

Det är därför viktigt att det finns förtroendevald på arbetsplatsen. Om inte, ta kontakt med någon förtroendevald eller oss i styrelsen så ni får hjälp med medlemsmöte och val.

Den sommar som står framför oss ser ut till att bli lika svår som förra årets, om inte värre. Glöm därför inte att skriva avvikelser, det är viktigt, inte bara för att kunna sammanställa hur sommaren varit utan också om ni skulle behöva lämna in en arbetsskadeanmälan.

Möjligheten att få ersättning vid överbelastning och utmattning ökar avsevärt om det finns dokumenterade brister i arbetsmiljö och bemanning.

Vi som har facklig tid kommer under sommaren besöka olika arbetsplatser. Passa på och prata med oss om de problem ni upplever och kom gärna med förslag på hur vi ska agera tillsammans för att förändra och förbättra arbetsmiljön.

Jag vill avsluta med att tacka för det fantastiska jobb ni förtroendevalda gör!

Och till alla medlemmar: Tack för att ni är med i Vårdförbundet! Det är när vi står många tillsammans som vi är starka!

Avslutningsvis önskar jag och avdelningsstyrelsen er alla en skön sommar med tid för återhämtning och vila.

//Anne Karin Höglund
Ordförande i Västra Götaland