Sök stipendier från Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension.

Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

Ansökan skall vara styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem tillhanda senast den 29 maj 2015 på nedanstående adress.

Caroline Wijks Sjuksköterskehem c/o Eca Paxlind, Hantverksgatan 1, 411 29 Göteborg.
frågor: 0709-454561

Ansökan finns även att tillgå via www.carolinewijk.se.