Nätverksträff för förtroendevalda skolsköterskor

Välkomna till en utbildningsdag som är riktad till förtroendevalda skolsköterskor.

Dag: 22 november
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kansliet, Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program:

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Reglerad specialistutbildning
11.00 Profession och utveckling
12.00 Lunch
13.00 Personcentrerad vård
14.00 Fika
14.20 Etik
15.00 Arbetsmiljö
16.00 Avslut och reflektion

Sök ledigt enligt LFF §6,§7.

Anmäler dig här, senast 15 november.

Program för utskrift.

Vid eventuella frågor, kontakta: Branka Djukanovic Svensson

Välkomna!