Utbildning för förtroendevalda/skyddsombud på Skaraborgs sjukhus

Den 5 december är du som är förtroendevald/skyddsombud  på SkaS välkommen på utbildning!

Under dagen kommer vi bland annat att prata om nytt flextidsavtal på SkaS, HÖK 16, val av förtroendevald med facklig tid/HSO för kommande mandatperiod samt arbetsmiljö.

Vårdförbundet bjuder på fika och lunch.

Anmäl dig senast 1 december via Aktiviteter och utbildningar där du också hittar programmet.

Vid frågor, kontakta någon aktivitetsansvarig på telefon 0500-43 19 36 eller mobil 0703-02 56 83 eller 85 28 86.

Välkommen!