Vårdförbundet bemöter VGRs svar på debattartikel i GP

I början på juli publicerade Västra Götalandsregionen ett svar på Vårdförbundets debattartikel i Göteborgs-Posten den 21 juni på sin hemsida. Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Marina Olsson, personaldirektör samt Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör bemöter Vårdförbundets farhågor kring den välkända problematiken att bristen på sjuksköterskor påverkar patientsäkerheten negativt.

Vårdförbundets debattartikel 21 juni i Göteborgs-Posten.

Här kan du läsa VGRs svar till Vårdförbundet.

Arbetsvillkoren för sjuksköterskor är så dåliga att vi i dagsläget har tiotusentals sjuksköterskor som arbetar med någonting helt annat.

Arbetsgivaren skriver i sitt svar när det gäller lön att det behövs politiska beslut för att skapa en varaktig förändring av lönenivå: "Långsiktigt är finansieringen av vården och därmed vilka lönenivåer som är möjliga en politisk fråga. Långsiktigt måste vården vara konkurrenskraftig och ha möjlighet att erbjuda en ersättning som uppfattas relevant för utfört arbete och ansvar." När det gäller den bristande arbetsmiljön skriver man: "Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är odiskutabelt. Vi tar vårt ansvar för våra medarbetare. De förändringar som behöver göras kommer att göras." Här är vi överens med arbetsgivaren. Lösningen på dessa problem är ett långsiktigt arbete och i mycket en politisk fråga samt att vården måste vara konkurrenskraftig och ha möjlighet att erbjuda en ersättning som uppfattas relevant för utfört arbete och ansvar.

Den 11 juli skriver SvD om att bristen på sjuksköterskor slår alla rekord i sommar, detta efter en rundringning i hela landet.

I Göteborgsposten beskriver den Regionens Blågröna Samverkan att arbetsmiljön och arbetsförhållandena behöver förändras och förbättras som en del av strävan att minska sjukfrånvaron.

"Om vården ska vara personcentrerad så ska Västra Götalandsregionen även vara medarbetarcentrerad." Trots dessa goda intentioner från arbetsgivarhåll måste vi framhålla att den grundläggande problematiken löses först när man går från ord till handling på områden som skapar verklig förändring. Workshiftning eller så kallad uppgiftsväxling är inte en av dessa. Att lösa sjuksköterskebristen med att ersätta sjuksköterskorna med andra yrkesgrupper är inte någon lösning.

I svaret från VGR står att läsa: "Att påstå, som Vårdförbundet, att en sådan förändring skulle innebära en fara för patientsäkerheten äger inte sin riktighet. Tvärtom visar erfarenheter att när sjuksköterskor får fokusera på sina arbetsuppgifter och till exempel låter farmaceuter dela medicin istället så ökar säkerheten. Detta då varje sjuksköterska får fokusera på sin egen del, den specifika omvårdnaden, vilket ger en ännu högre patientsäkerhet."

I en artikel i Dagens Medicin 7 april skriver Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet om förslaget för nya föreskrifter vad gäller läkemedelshantering. Här skriver Socialstyrelsen själva om att det inte handlar om patientsäkerhet utan om besparingar. "Synsättet gynnar inte en säker vård men kan enligt Socialstyrelsens konsekvensanalys det leda till besparingar."

De skriver i klartext: "Eftersom undersköterskan frigör tid från sjuksköterskan görs även en lönebesparing, då en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras till en lägre kostnad." Att påstå, att en sådan förändring skulle innebära en försämring av patientsäkerheten äger utan tvekan sin riktighet. Forskningsprojektet RN4CAST, Registered Nurse forecasting in Europe, undersökte sjuksköterskors arbetssituation och uppfattning om vårdens kvalité i förhållande till bemanning, utbildning och ett antal olika mått på patientutfall. Fler sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå minskar dödligheten bland patienterna. Bland annat visar studier att mortaliteten efter en operation är större om antalet sjuksköterskor är få.

Så fakta kvarstår:
• Om man minskar antalet sjuksköterskor på en avdelning ökar patientskadorna och dödligheten
• Det är inte brist på sjuksköterskor – det är brist på de villkor som gör ett hållbart yrkesliv möjligt för våra medlemsgrupper

Anne Karin Höglund
Ordförande avd. Västra Götaland

Robin Åberg
Vice ordförande avd. Västra Götaland