West Pride 2016.

Den 8-12 juni hölls de årliga West Pridedagarna i Göteborg. Dagarna inleddes med ett seminarie i samarbete med Vision, Vårdförbundet och Sensus och avslutades med den sedvanliga paraden.

Vårdförbundet tillsammans med Vision och Sensus gick ut hårt och inledde West Pride med seminariet "Heteronormen och äldreomsorgen".


En paneldebatt som inkluderade politiker, tjänstemän och en sjuksköterska där Marcus Gustavsson, Vision Göteborgs ordförande, var samtalsledare tillsammans med Anna Adelly, sektorschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Angered, Daniel Bernmar, kommunalråd (v)med ansvar för äldreomsorgen, för Vårdförbundet deltar Stina Sewén sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård och förtroendevald, Annika Lilleberg, utvecklingsledare i Örgryte-Härlanda , Nina Sjöberg, enhetschef inom hemtjänsten i Västra Göteborgoch Matilda Granberg Stålbert, ledamot i kommunfullmäktige (kd) och kommunens äldreberedning.

Efter en inledning om hur läget är nu i Göteborgs stad utifrån äldreomsorg och HBTQ, undrade Marcus Gustavsson " vad gör vi nu då?

 
Branka Djukanovic Svensson,  Mats Svensson med publiken på senimariet.

Det framkom att den normkritiska kompetensen behöver ökas och hur vi bemöter våra äldre om HBTQ. Att bli HBTQ- diplomerad som arbetsplats är inte bara att få en bock i en ruta utan ett arbetssätt där kunskap och dialogen behöver fyllas på kontinuerligt. Det finns en risk i att det drunknar i alla andra frågor.


Enhetschefen Nina Sjöberg sa " jag som chef sätter tonen på arbetsplatsen" och det är en utmaning för att få hela verksamheten normkritisk.
Samtalet och reflektionen som ska vara strukturerad lyftes fram som viktiga delar i att vara normkritisk.


Branka Djukonovic Svensson, Stina Sewén och Mats Svensson

Som tack för att deltagarna ställt upp med sin tid och engagemang gav Vårdförbundet och Vision en gåva till West Prides solidaritetsfond.

Min egen reflektion som åskådare; " varför arbetar man inte personcentrerat i Göteborgs stad?"
/Marianne Brindbergs
Styrelseleadmot i avdelning Västra Götaland.

Pride paraden

Söndagen den 12 juni tågade Vårdförbundet tillsammans med de andra TCO förbunden i Prideparaden från Götaplatsen via Trädgårdsföreningen till Bältesspännarparken. Till musiken och rytmerna från den entusiastiska blåsorkestern, Göteborgskapellet, gick engagerade Vårdförbundare bakom banderollen, "Vårdförbundet - oavsett vem du älskar" med plakat och regnbågsflaggor.

Vädret var fint och stämningen i stan fantastisk. Längst hela vägen hälsades vi av glada och positiva åskådare. Hela 15000 deltog i paraden, vilket var rekord!

Se vårt Youtubeklipp från paraden.

 
Glada miner i vårat tält.

 
Delar av styrelsen bemannar tältet.

Se fler bilder från Pride på vår Facebooks-sida