Politikerfrukost

Villkorsfrågor som arbetstid, lön och arbetsmiljö stod i fokus. Dessutom diskuterade vi nattarbetstiden och att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Vi poängterade att bristen på återhämtning innebär risk för arbetsskador och för patientsäkerheten.

Personcentrerad vård diskuterades också och naturligtvis var sommarsituationen frukostens brännpunkt.

16 juni hade vi besök av Moderaternas Annika Tennström och Sofia Ejnell Svensson. Här tillsammans med Marianne Brindbergs, Robin Åberg, Anne Karin Höglund, Anki Ahlgren, Sanne Nordqvist och Lene Lorentzen från avdelningsstyrelsen.

17 juni var det dags för FI, Åsa Nilsen, Stina Sewén, Kristina Skott.