Personcentrerad vård

Vårdförbundet tog beslut på kongressen 2014 att vården måste ställa om och att vi skulle arbeta på att vården skulle vara personcentrerad. Det är extra kul att det börjar ge ringar på vattnet och att vår politik håller hela vägen. Sveriges kommuner och landsting tog beslut 2015 att verka för att kunskap och information sprids om personcentrerad vård och syftar till att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälso-och sjukvård genom att främja och utveckla insatser för en mer personcentrerad och tillgänglig vård.

I Åmåls kommun tog man fasta på SKLs beslut om personcentrerad vård och insåg att kunskapen behövde ökas. På inbjudan genom avdelningschef Susanna Höjdén, genomförde Vårdförbundet Västra Götaland därför en föreläsning i temat.

Vice ordförande Robin Åberg och styrelseledamoten Marianne Brindbergs talade för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, verksamhetschef, utvecklingsledare, MAS om hur vården ser ut i dag och att man var överens om att vården behöver ställas om till en mer personcentrerad vård.

Efter föreläsningen tog en workshop vid, där temat var Åmål.
Vad behöver Åmål göra för att vården ska bli personcentrerad och vad finns det för fördelar med det för både kommunen, medarbetaren och patienter?

Intressanta diskussioner med många inspel på vad som behövs för att ställa om vården i Åmål. Bland det som kom fram var vikten av att det är tillsammans i teamet arbetet måste göras ihop med patienten. Det personcentrerade synsättet behöver även genomsyra verksamheten från politik till medarbetare för att få genomslag.

Svaren som kom in samlades ihop för att ta Åmåls kommun vidare till nästa fas. Vad ska Åmål göra nu?

Vårdförbundets bidrag till nästa fas är att utbilda studiecirkelledare för att att Åmåls kommun ska arbeta personcentrerat.

Vill du att Vårdförbundet kommer och pratar personcentrerad vård eller vill du bli studiecirkelledare? Hör av dig till Marianne Brindbergs.

Här hittar du mer information om Personcentrerad vård och jämlik hälsa.