Vårdförbundet besöker medlemmar

4 kvinnor som ler in i kameran

Vårdförbundet besöker medlemmarna Marion Väinämö Englaborn, sjuksköterska, samt Gunilla Svensson sjuksköterska och sektionsledare, på palliativt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högsbo sjukhus.

Marion berättar att de startade upp dagvården 1 mars 2016, men att tankar på en dagvård för palliativa patienter har funnits med  i Palliativa sektionen sedan 2011. -Det har stundtals varit en snårig väg men med ett tydligt fokus på målet. Bland annat har vi gjort en del studiebesök, till exempel på flera dagvårdsverksamheter i London. Storbritannien är ett föregångsland vad gäller palliativ vård och i princip alla Hospice och palliativa enheter har en dagvård kopplad till sig. Det var med stor glädje vi under hösten 2015 på riktigt fick starta upp planering för palliativ dagvård för att i mars 2016 äntligen kunna ta emot patienter.

Gunilla berättar vidare att visionen grundar sig i personcentrerad vård. Nu i början har störst del legat på främst tre aktiviteter – varmvattengymnastik, psykosocialt umgänge och skapande verkstad. En dag i veckan har man igång verksamheten till kl. 18 för att kunna erbjuda även närstående som arbetar dagtid möjlighet att komma. I framtiden hoppas man kunna erbjuda rum för gruppaktiviteter som patienterna själva styr.

-Vi är ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, undersköterska, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. En liten grupp entusiaster som har stort inflytande i hur arbetet ska läggas upp.

Palliativt centrum är den första palliativa dagvården i Sverige. Ett projekt som Marion initierat pågår som pilotprojekt: HBT-IQ medvetenhet. Det innebär i korta drag att verksamheten tydligt signalerar en tolerant och trygg miljö både för besökare och personal. Oavsett sexuell orientering eller genus, så ska mottagningen vara en plats för att få uttrycka sig själv utan att mötas av intolerans eller risk för kränkningar. Att vara medveten är att ha en kompetens i normfrågor och att tydligt visa var man står.  Marions ambition är att skapa en HBT-handbok för vården.


Om du blir nyfiken och vill göra ett studiebesök hos Marion och Gunilla kan du ringa dem på:
031-3425571 eller maila till:  su.gla.palliativdagvard@vgregion.se.