Vårdförbundet och Vänersborgs kommun har tecknat avtal

1 februari skrev Vårdförbundet avdelning Västra Götaland på avtalet som gör att de anställda sjuksköterskorna i Vänersborgs kommun som har arbetstidsmåttet 38,25 tim/v, får en sänkt veckoarbetstid till 37 tim/v, senast från den 1 maj 2017.

Upprinnelsen till att avtal kunde tecknas, var att Vänersborgs kommun gjorde ett övertag av en privat verksamhet. De som arbetade inom just denna privata verksamhet hade redan ett lägre veckoarbetstidsmått i sitt gällande kollektivavtal.

Det medförde att diskussionen om arbetstidsfrågan blev högaktuell samt att nattarbetstid som är en prioriterad fråga för Vårdförbundet kunde lyftas i samma dialog. Arbetstidsdiskussioner har förts inom kommunen under flera år.

Då vårt nya centrala avtal inte reglerar kommunerna avseende förändringar i arbetstidsfrågan är det upp till varje kommun att teckna lokala avtal.

Vänersborgs kommun och Vårdbundet har skrivit ett avtal som medför att de som arbetar natt i Vänersborg får ett nytt arbetstidsmått på 33,33 tim/v, senast från den 1/5-2017.

Detta innebär att sjuksköterskorna i Vänersborgs Kommun nu har fått ett mycket bra arbetstidsavtal för sjuksköterskor anställda i kommunen, en arbetstidsförkortning med mellan 1,15 tim/v -  3 tim/v.

Grattis Vänersborgs kommun och grattis Vårdförbundet Västra Götaland!