Nätverksträff för förtroendevalda barnmorskor i avdelning Västra Götaland

Är du barnmorska och förtroendevald i  avdelning Västra Götaland så är du välkommen den 14 oktober till nätverksträff i Göteborg.

Kom och prata lön, arbetstider/arbetsmiljö på kansliet i Göteborg.

Vi bjuder på morgon-/eftermiddagsfika!

Anmälan via Aktiviteter och utbildningar senast den 10 oktober!

Välkomna!