Träff med förtroendevalda på Sahlgrenska Universitetssjukhus, område 6

Den 9 juni besökte vår ordförande Anne Karin Höglund samt vår vice ordförande Robin Åberg, förtroendevalda på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

 Ordförande Anne Karin Höglund och vice ordförande Robin Åberg träffade på torsdagen förtroendevalda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 6.


Det blev många intressanta frågor som hann avhandlas. bland annat om Vårdförbundets centrala förhandling med SKL kring arbetstidsreglering och senaste årens löneutveckling.


Jämställda löner och bristen på genus/HBTQ-kunskap i sjuksköterskeutbildningen, liksom vikten av meddelarfriheten. Vad kan Vårdförbundet göra för att lyfta dessa frågor, vad kan vi göra för att ännu tydligare sätta ner foten i dessa frågor för att visa var vi står?


Vårdförbundets grundbult och demokratin och den enskilde medlemmens möjligheter att påverka politiken hanns också med.

Det var ett mycket trevligt möte med massa energi och framåtanda!