Vårdförbundet besöker en medlem

På anrika Mösseberg i Falköping håller Bräcke Diakoni till med verksamhet för människor som behandlats för bland annat cancer. Här träffar Vårdförbundet Västra Götaland medlemmen Karina Gustafsson, distriktssköterska med ett ovanligt och intressant arbete.

På Mösseberg har Karina sin mottagning där hon hjälper personer som fått lymfödem med lymfdränage, töjningar i fascian enligt Kirsten Törsleffs metoden, övningar, träning och med olika maskiner som till exempel laserbehandling.

Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Man kan få lymfödem efter att lymfkörtlar opererats bort eller skadats, till exempel i samband med vissa cancerbehandlingar.

Det går inte att bota och behandlas vanligast i Sverige med kompression. Det innebär att vävnaderna kring lymfödemet trycks samman med hjälp av så kallade kompressionsstrumpor. Om detta inte hjälper kan patienten bli remitterad till den särskilda typ av lymfbehandling som Karina är vidareutbildad att ge.

-Vi har väldigt fina resultat här berättar Karina och det är många som känner sig hjälpta av behandlingarna och den fördjupade kunskapen vi ger runt hur man kan leva med denna problematik. I Danmark får patienter som riskerar lymfödem denna behandling direkt efter operationen vilket gör att man mer sällan får senare komplikationer.

Karina som arbetat länge som distriktssköterska i hemsjukvården stötte ofta på dessa problem hos cancerpatienter och palliativa vårdtagare, vilket gjorde att hon intresserade sig för denna patientgrupp och hur man kan hjälpa dem.

Efter trettio år i kommunen gjorde Karina slag i saken och utbildade sig till lymfterapeut och med denna speciella kompetens dröjde det inte länge innan hon blev efterfrågad av arbetsgivare.

Kombinationen distriktssköterska och lymfterapeut är lite speciell och mycket bra för att hjälpa dessa patienter. Det tvärprofessionella arbetet är viktigt för goda resultat och Karina och sjukgymnasten Lena arbetar nära tillsammans.