Manifestation 4 september, ”Slut på rean - en annan vård är möjlig”

Vi vill göra alla Vårdförbundets medlemmar i avdelning Västra Götaland medvetna om den manifestation som planeras den 4 september.

Manifestation äger rum den 4 september på 21 olika städer i Sverige. Initiativtagare är tre sjuksköterskor från Stockholm och Skåne.

Engagemanget kommer ur ett krav på en trygg och värdig vård för alla. Andra krav som initiativtagarna ställer är bland annat en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt och skiftarbete, sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården och lika vård för alla.

Vårdförbundet är inte arrangörer men stöttar detta medlemsengagemang och ser positivt på en landsövergripande manifestation då behovet av uppmärksamhet för tillståndet inom svensk sjukvård är stort. Därför vill vi härmed uppmana alla att delta. Detta berör alla i hela Sverige.

Så ta med dig familj, nära och kära, vänner och bekanta och åk till närmsta manifestationsort och visa ditt engagemang.

I nuläget vet vi att det planeras manifestationer på två ställen i Västra Götaland:
Göteborg den 4 september kl. 14.00 på Gustav Adolfs Torg
Skövde den 4 september kl 14.00 på Hertig Johans Torg.

Mer information finns på Facebook, Göteborg och Skövde.

Vill du vara med och sprida manifestationen så kan du skriva ut affischer för respektive ort här:
Göteborg
Skövde

/Avdelningsstyrelsen i Västra Götaland