Temautbildning om lön och karriär för förtroendevalda

Temautbildning om lön och karriär ger dig som förtroendevald fördjupad kunskap om det partsgemensamma arbetet vid lönerevisionen. Du får mod att våga prata lön, reflektera kring värderingar som finns om lön och lära dig att argumentera för en bättre lön. Ger dig kunskap och verktyg i uppdraget som förtroendevald och i det partsgemensamma arbetet på arbetsplatsen.

Dag: 17 maj
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kansliet, Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program

-Lönepolitik och lönestruktur
-LönestatistikLönekriterier och lönesamtal
-Partsgemensamt arbete om kunskapsutveckling och kompetensförsörjning

OBS! innan du deltar på temautbildningen ska du ha genomfört grundutbildningen.

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Ledighet med lön söker du hos din närmaste chef.

Vårdförbundet bjuder på fika och lunch. Anmäl dig senast 10 maj via Aktiviteter och utbildningar.

Vid frågor kontakta Anki Ahlgren på telefon 031-725 28 02 eller 070-369 29 90 alternativt via mail till Anki eller Marianne Brindbergs på mail Marianne