LIN-projektet

Efter tre års arbete är nu Vårdförbundets LIN-projekt slut. Projektet var ett samarbete mellan Vårdförbundet och sjuksköterskornas internationella organisation, ICN. Vi arbetade med kollegor i Etiopien, Uganda, Zambia, Malawi, Swaziland och Lesotho.

Syftet med projektet var att stötta unga kvinnors ledarskap, genom stöd kollega till kollega. I workshops och olika mindres projekt fick blivande ledare kunskap och träning för att kunna ta fackliga förtroendeuppdrag i framtiden.

Tillsammans har vi tränat förhandlingsteknik, argumentationsteknik och offentligt framträdande. Vi har också jobbat med hur man kan hantera information till press och medlemmar och annat som de har upplevt sig behöva.

 
En stor utfordring i planeringen och genomförandet av LIN-projektet har varit att verka i sex olika länder eftersom deras förutsättningar skiljer sig så mycket åt. I några länder finns det fackliga organisationer som till och med har tecknat egna kollektivavtal. I andra länder är facklig aktivitet förbjudet och man har en "association" i stället. Fördelen har varit att deltagarna har kunnat utbyta erfarenheter och inspirera varandra.


På den avslutande workshop i Johannesburg gick vi genom vad som gjorts i de olika länderna, både av små och stora projekt. Där redovisades allt från enskilda sjuksköterskors utveckling, till större insatser för att rekrytera nya medlemmar och utbildning av kollegor och förtroendevalda.

Det var fantastiskt att få ta del av deras berättelser. Det är tydligt att solidaritet och kollegialt stöd gör skillnad, både för enkeltpersoner men också för organisationerna.

Jag tror att flera än jag satt med tårar i ögonen och lyssnade till våra kollegor som berättade vad de uppnått under dessa tre år.

För att åskådliggöra projektet finns här sex berättelser, en från varje land vi samarbetat med:
Zambia
Uganda
Lesotho
Malawi
Etiopien
Swaziland

Anne Karin Höglund
ordförande avd. Västra Götaland