Internationella biomedicinska analytikerdagen

Datum; 15 april
Tid: 09.30-16.00 (kaffe/avprickning 08.30-09.30)
Plats: Järneken, Kvinnokliniken Östra sjukhuset

Anmälan senast 8 april via hemsidan, "Aktiviteter och utbildningar"

Program