Ett misslyckande större än något annat

Vår fackliga kollega Lene Lorentzen är inte bara förtroendevald och styrelseledamot utan också anhörig.

"Ni som sitter på våra gemensamma skattepengar måste börja lyssna på professionerna och höra vilka behov de har. Tro mig, ingen uppgiftsväxling i världen kan rädda oss ur denna sörja. Gör nu ert jobb och erbjud justa villkor så sjuksköterskorna vänder tillbaka till vården, stannar och utvecklar den samma, till gagn för alla oss invånare. När det kommer till kritan, när din och dina käras liv och hälsa är på spel, har inget annat något värde eller betydelse".

Så skriver bland annat Lene den 5/12 i Skaraborgs Allehanda  där hon debatterar över våra oersättliga, skickliga professioner och deras usla villkor trots otroligt hög kompetens.

Politiker, vad gör ni åt det?