Drar igång faddernätverk

Vårdfokus nr 1, 2016: "Nyanlända sjuksköterskor ska tidigt kunna få stöd av kollegor som jobbar inom vården. Yrkesidentitet kan ge trygghet mitt i all ovisshet"

Så började tankarna hos Inger Torpenberg från Svensk Sjuksköterskeförening och David Liljequist från Vårdförbundet om att starta upp ett faddernätverk för flyktingar som har ”våra” professioner. Med anledning av detta bjöd de in till ett möte i Stockholm den 27 januari med  temat: En kväll om flyktingsituationen – vd kan vi sjuksköterskor göra? Ett 30-tal intresserade dök upp och de ska nu träffas igen för att starta upp.

I Västra Götaland har Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening fått frågor om att starta något liknande. Därför bjuder vi nu in Dig att vara med!

För att veta hur många ni är och var ni geografiskt finns, vill vi gärna veta om just Du är intresserad att komma på ett möte?

Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Vårdförbundet kommer, utifrån intresse, att bjuda in till informationsmöte med möjlighet att diskutera formerna för ett nätverk under våren.

Du som skulle vilja engagera dig i detta, maila till:martin.haland@vardforbundet.se

Cecilia Lundmark, Ledamot i Svensk Sjuksköterskeförenings Etiska råd
Martin Håland, Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Västra Götaland