Detta hände på utbildningsdagen och årsmötet 2017

  • kvinnliga medlemmar pratar med varandra
  • Manlig föreläsrae på scenen som pratar om arbetsglädje
  • En manlig föreläsra epå scenen visar en bild om skiftarbete och hälsorikser
  • En grupp kvinnliga medlemmar står runt bord och diskuterar i ett grupparbete
  • Några kvinnliga medlemmar står runt ett bord och diksuterar en fråga
  • Medelmmar sitter runt dukade bord på årsmötet
  • Medlemmar som minglar och pratar innan middagen
  • Bild över lokalen och scenen där en man visar ett bildspel med fil och bilder över Vårdförbundets 40åriga historia
  • En kvinnlig medlem står upp och pratar i mikrofon
  • 11 personer som ler in i kameran och representerar den nya styrelsen

Den 13-14 oktober hölls en utbildningsdag och årsmöte för avdelning Västra Götaland på Hotell Bohusgården i Uddevalla.

Den 13 oktober samlades ett gäng förväntansfulla medlemmar på Bohusgården i Uddevalla för en utbildningsdag med temat arbetstid. På förmiddagen lyssnade vi på Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, som pratade om sömn och stress och hur det påverkar oss. En intressant och viktig föreläsning som gav en del aha-upplevelser.

Efter lunch bjöd Tomas Eriksson, organisationskonsult, på en lektion i arbetsglädje som hade hög igenkänningsfaktor och bjöd på en hel del skratt.

Dagen avrundades med en workshop där deltagarna fick diskutera flextid, individuella scheman, nattarbetstid, rast/måltidsuppehåll och gå en tipspromenad.

Kvällen inleddes med mingel för att fira Vårdförbundet 40 år. Det bjöds på snittar och bubbel till tonerna från en trubadur. Efter det bjöds vi på en härlig skaldjusmiddag där vi underhölls med ett musikquiz baserat på populära låtar från de senaste fyrtio åren.  En trevlig kväll som avslutades med ett bra drag på dansgolvet.

Den 14 oktober hölls avdelning Västra Götalands årsmöte 2017.

Robin Åberg från Vårdstrategiska gav en tillbakablick av Vårdförbundet de senaste 40 åren och visade filmen ”Vi är Vården”.

Pris delades ut till Årets rookie, förtroendevald och skyddsombud.

Mötet gavs också möjlighet till inspel och påverkan till verksamhetplaneringen för 2018. I år använde vi ett interaktivt redskap där man både i grupp och individuellt fick svara på olika frågor med hjälp av sin mobiltelefon. Här är ett exempel som visar vad vi tycker ärVårdförbundets främsta styrka.

Mötet fastslog resultatet av webbröstningen till styrelse, valberedning samt kongressombud  för avdelning Västra Götaland. Med totalt 403 röster och med över 75% marginal så röstades valberedningens förslag fram.
Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan under nyheter,  så snart det är justerat och godkänt.

Den nyvalda avdelningsstyrelsen tackar för förtroendet!