Debattartikel i GP -"Behandla oss med respekt"

I gårdagens GP kunde vi läsa en debattartikel av vår ordförande Anne Karin Höglund och vice ordförande Robin Åberg om sjuksköterskornas usla arbetsvillkor.

Alla är överens om att sommarsituationen på sjukhusen nu är värre än någonsin tidigare och alla vet varför!

Vårdförbundets medlemmar gör vad de kan; jobbar smartare, springer fortare, slutar ta rast både för mat och toabesök. Trots det ökar risken för patientskador.

Regionens egen analys, gjord av regionchefsläkare Brezicka lyder:

”Brist på vårdplatser, som huvudsakligen grundar sig på brist på sjuksköterskor, medför ökad risk för överbeläggningar vilket ökar risken för vårdskador och minskad rapporteringsbenägenhet.”

Läs hela artikeln här.