Upprorsstämning inom sjukvården

Debattartikel av vice ordförande Robin Åberg samt styrelseledamot Mariette Björk i Skaraborgsbygden, publicerad den 4 augusti.

Inom sjukvården är det snarare upprorsstämning som verka gälla. Vårdförbundet och dess medlemmar har i många år försökt att få de styrande politikerna att förstå att de håller på att skjuta hälso- och sjukvården i sank. Trots våra ständiga påpekanden har politikerna inte ha förstått allvaret, men nu verkar det ha gått upp ett sanningens ljus till slut, i alla fall för vissa av politikerna.

Vi som arbetar i vården och ser hur våra arbetsplatsers sakta förfaller, kan inte låta detta fortgå. Sommaren 2016 med allt vad den har inneburit men överbeläggningar, dubbelpass, övertid och helt slut personal som gråtande går hem efter sitt arbetspass får inte glömmas av. Nej, nu är det faktiskt mer än nog för vår del.

Läs hela artikeln från 4 augusti.