Debattartikel angående övertid

Avdelning Västra Götaland har sammanställt innestående tid hos sina medlemsgrupper inom VGR och kommunerna i VG för året 2015. Resultatet visar att 520 fler heltider skulle ha varit anställda om medlemmarna skulle ha fått ut sin innestående tid. En tydlig indikator på att vi är för få.

Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland har över tid fått många signaler från medlemmar om att kravet på övertidsarbete ökar. Detta är inte förenligt med ett hälsosamt yrkesliv och ett kvalitativt privatliv med god återhämtning. De signaler Vårdförbundet får belyser även svårigheter för våra medlemmar att få ut inarbetad/innestående tid.

För att verifiera dessa signaler vände vi oss till arbetsgivaren Västra Götalands Regionen och alla 49 kommuner i VGR. Vi bad om redovisning av antal anställda uppdelade i hel- och deltids arbetare vad gäller Vårdförbundets fyra yrkesgrupper, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Vidare skulle redovisningen innehålla antal registrerade timmar avseende övertid oavsett ersättningsnivå, timbank, flextidsbank, och innestående semester. Med andra ord, hur många arbetar inom vårt kollektivavtalsområde och hur mycket arbetstid är gjord utan att ledig tid eller kompensation har utgått. Uppgifterna gäller år 2015.

Vår uträkning baseras på att vi arbetar 165 timmar i månaden som heltidsanställd, det vill säga 1980 timmar/år. Det visade sig att Västra Götalands Regionen och Kommunerna inom VG tillsammans skulle behöva anställa 520 heltidsarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper, för att all innestående tid skulle kunna tas ut. Fördelningen är 444 inom VGR och 76 inom kommunerna.

Vi får ofta höra av både politiker och arbetsgivare att sjuksköterskegruppen är fler än vi någonsin varit förut. Frågan som då uppstår är vilket förut man menar och vilken vård som då bedrevs. För vi anser att dessa siffror med all önskvärd tydlighet talar om att vi inte är tillräckligt många. Om våra medlemmar måste arbeta så mycket övertid som visas här och sen inte heller har möjlighet att få ut sin inarbetade tid eller semester, då är vi bevisligen för få. Detta måste nu politiker och arbetsgivare förstå och ta till sig. Det kommer inte gå att rekrytera och klara kompetensförsörjningen med dessa förhållanden.

En sund arbetsplats består av en bemanning som täcker semesteruttag, föräldraledighetsuttag, sjukfrånvaro, uttag av övrig innestående tid, upplärning av nya kollegor och handledning av studenter, utvecklingsarbete och arbetsmiljöarbete och reflektionstid. Då dagens sjukvård är så specialiserad och medelpatienten ofta är multisjuk krävs även fortbildning och möjlighet att delta i yrkesspecifika kurser för att följa med i utvecklingen. Man behöver helt enkelt fundera över om man vill lägga pengarna på reaktiva kostnader som sjukskrivningar, rehab, bemanningspersonal, annonseringar, oändligt rekryteringsarbete, extra vårddygn pga fördröjd och lägre kvalitet på vård, köpt vård hos vårdgrannar eller om man vill lägga pengarna på proaktivt arbete som utvecklar och kvalitetssäkrar sjukvården. Sådant arbete skulle vara jämställda löner för att kunna rekrytera och behålla värdefulla medarbetare med kompetens och erfarenhet, fullgod bemanning som främjar en god arbetsmiljö och en god vårdmiljö, kvalitets- och utvecklingsarbete som minskar vårdskador och sänker behovet av vårddygn.

Ann-Catrin Ahlgren, Susanne Blom Persson, Lene Lorentzen
Styrelseledamöter Vårdförbundet, avdelning Västra Götaland