Ansök om stipendium från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

Ansökan skall vara styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem tillhanda senast den 31 maj 2018, adress finns på blanketten.

Ansökningsblankett kan hämtas nedan, men finns även att tillgå via Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem, där du kan läsa mer.

Blankett för stipendieansökan.