Brev till politiker i Regionstyrelsen

Specialistsjuksköterskorna på An/Op /IVA på Sahlgrenska sjukhuset har skrivit ett brev till politikerna i Regionstyrelsen med anledning av den rådande situationen på sjukhuset gällande kompetensförsörjning, med hopp om att de ska reagerar och agerar.

"Vi specialistutbildade sjuksköterskor anser att den nuvarande situationen är mycket allvarlig och hyser stor oro inför framtiden inom An/Op/Iva. Ni folkvalda politiker på regional och nationell nivå måste förstå allvaret i den rådande situationen och göra allt som står i er makt för att förbättra den".

Ta del av hela deras skrivelse.

Totalt har de samlat in 372 namnunderskrifter på alla operations, intensivvårds- och uppvakningsavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).