Internationella biomedicinska analytikerdagen 15 april

De biomedicinska analytikerna firade sitt tioårsjubileum när Vårdförbundet Västra Götaland anordnade en intressant utbildningsdag i Göteborg. Dagen var späckad med medryckande personer och intressant kunskap. De cirka hundra personer som samlats på Järneken, Östra sjukhuset bjöds på ett pärlband av tänkvärda och fängslande föreläsningar. Bilden ovan visar från vänster Sineva Ribeiro, Marina Olsson, Agneta Colliander och Anne Karin Höglund.

Först ut var Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro som inledde dagen med att prata om "Vårdförbundet den självklara mötesplatsen för dig som är biomedicinsk analytiker".

Sineva presenterade intressanta siffror; att 80% av vården kommer att utföras i hemmet framöver och vad detta kommer att innebära för våra professioner, inte minst biomedicinska analytiker. Svensk vård behöver ställa om så att ramen anpassas till innehållet och inte tvärtom. En personcentrerad vård ger en 50% lägre kostnad och 40% nöjdare patienter. Genom att anpassa vården till den unika personen och inte tvärtom får vi minskad stress, både patienter och personal mår bättre. Dessutom är det kostnadseffektivt!

Agneta Colliander , biomedicinsk analytiker, bitr verksamhetchef och ordförande för IBL pratade om "Behövs biomedicinska analytiker eller kan "nån annan" då brist på professionen råder?"

Agneta pratade om betydelsen av biomedicinska analytikers kompetens och att den inte är ersättningsbar med anställningsannonsernas "motsvarande". Hon visade på karriärvägar för biomedicinska analytiker vad gäller kärnverksamhet, forskning och drift. Hon talade inte bara om att vi behöver höja lönerna utan också om hur, via att personer med rätt kompetens sitter med från arbetsgivaren vid lönerevisionen. Samt viktigast av allt: spränga glastaket som hindrar kvinnor att få sin rättmätiga plats.

Odd Bech-Hanssen, överläkare Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset pratade om "Körkort i ekokardiografi för biomedicinsk analytiker: En tillbakablick och tankar om framtiden".

Odd gav en konkret bild av hur man på SU använt biomedicinska analytikers kompetens när det gäller ekokardiografi och vilka goda resultat det givit. Det var ett mycket tydligt och mätbart exempel från verkligheten om betydelsen av biomedicinarnas kompetens och vikten av att arbetsgivaren ser och använder den på rätt sätt.

Anne Berndt, förbundsombudsman och biomedicinsk analytiker hjälpte oss att fira biomedicinska analytiker "Tio år som legitimationsyrke".

Anne gav en mycket intressant historik till legitimationen. Hon fick oss att förstå vad en legitimation innebär kopplat till patientsäkerhet, kvalificerade arbetsuppgifter och självständig yrkesfunktion, samt inte minst vikten för värderingen av yrket.

Marina Olsson, personaldirektör Västra Götalandsregionen pratade om "Kompetensförsörjning kopplat till utveckling av hälso- och sjukvården i VGR".

Styrprincipen för VGR är vård som skapar värde och omställningen av vården bör ske i en riktning av personcentrering samt inom tre områden; Nära vården, Koncentration för kvalitet samt Digitalisering. Positivt att ett personcentrerat arbetssätt står högst upp vad gäller VGRs prioriteringar.

Agnes Wold, professor och överläkare, Klinisk mikrobiologi- Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agnes blev vald till Årets kvinna i Expressen 2016 fick oss att skratta gott med föreläsningen "Damm och bacillskräck".

Med knivskarp vetenskaplig blick dissekerade hon våra fördomar och vanföreställningar vad gäller hygien; rent och smutsigt, uppe och nere, gud och satan. Kontentan av det hela är att damm är torrt och därmed fritt från bakterier då dessa kräva vätska. Infektionssjukdomarna har sjunkit drastiskt medan det är allergierna som ökat. Damm är fullkomligt ofarligt!

Ordförande för Vårdförbundet Västra Götaland Anne Karin Höglund avslutade dagen med att tacka alla föreläsare och deltagare, än en gång gratulera alla biomedicinska analytiker och dela med sig lite av den frimodighet hon fått med sig hem från sina resor till Afrika.

Det var många glada miner vid dagens slut och positiva tillrop på whiteboardens utvärdering.

Varmt tack till alla som deltog under dagen!