Årsmöte 2019 avdelning Västra Götaland

Vårdförbundet avdelning Västra Götaland firade 20-års jubileum på årsmötet. Avdelningsordförande Anne Karin Höglund öppnade årsmötet och efter valet av mötets ordförande Ola Sjöholm, sekreterare Eva Gentz, justerare och rösträknare presenterade hon året som gått och året som kommer. Det visades många fina bilder på våra aktiviteter och mötesplatser. Anne Karin uppmanade alla närvarande att skicka fler bilder och göra Vårdförbundet synligt.

Förbundets ordförande Sineva Ribeiro hade ordet och pratade om vikten av att vara många medlemmar i Vårdförbundet då det är en förutsättning för den Svenska partsmodellen och tecknandet av kollektivavtalen. #tillsammansärvistarka

Alla närvarande deltog i workshopen där det gavs svar/förslag på bland annat följande frågor

  • Vilket stöd behövs för förtroendevalda på arbetsplatsen för att kunna göra sitt uppdrag?
  • Hur kan vi tillsammans bli bättre på att värva medlemmar och visa på att Vårdförbundet finns på arbetsplatsen?
  • Hur kan vi göra för att fler ska välja förtroendevald på arbetsplatsen?
  • Vad är viktigaste frågan vi tillsammans ska arbeta med under 2020?

Sammanställningen kommer att mejlas ut till årsmötesdeltagarna samt användas vid styrelsens verksamhetsplanering för 2020. 

Efter god brunch fortsatte vi med firandet av vår avdelnings 20-års jubileum.

Alla tidigare ordföranden intervjuades av Martin Håland: Marina Olsson nuvarande personaldirektör Västra Götalands Regionen, Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande, Marita Tenggren nuvarande HRspecialist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vår nuvarande ordförande Anne-Karin Höglund.

Det nämndes några stora händelser som sammanslagning, strejken 2008, kampanjen "Fullt ut", När vården flyttar hem mm. Alla ordförande lovordade Rigmor Jonsson, dåvarande kanslichef som var synlig på många bilder, som ett ovärderligt stöd.

Till årets förtroendevald utsågs Eva Öhrn från avd. 53 NU-sjukvården. Grattis!
Fem vinnare av Vårdförbundets profilprodukter lottades ut.

Tack alla för deltagandet och för alla inlämnade synpunkter och förslag på fortsatt arbete hälsar avdelningsstyrelsen Västra Götaland!

Anne Karin Höglund ordförande, Stina Wernstedt vice ordförande, 
Anki Ahlgren, Susanne Blom Persson, Branka Djukanovic Svensson, Martin Håland, Anna-Karin Johannesson, Lene Lorentzen, Jeanette Ros, Åsa Sundin och Pernilla Widholm Jolgård, alla styrelseledamöter.