Årets skolsköterska

Anna Rönnhede, skolsköterska i Bergsjön i östra Göteborg, har fått pris som Årets skolsköterska.

Anna Rönnhede, Årets skolsköterska 2015, är överraskad och glad när vi träffas på Solbackeskolan i Bergsjön, Östra Göteborg. Från Vårdförbundet är det Branka Djukanovic Svensson som är styrelseledamot i avdelningsstyrelsen för Västra Götaland och jag, Eva Paxlind, förtroendevald i Vårdförbundet, anställd i SDN Östra Göteborg, som uppvaktar.

”Jag visste att jag blivit nominerad - säger hon, men trodde inte det skulle bli jag. Det var rektorerna, Petra Jerne och Lena Svantesson som tillsammans med MLA Åsa Olander skrivit och skickat in nomineringen till Riksföreningen för skolsköterskor.”
Anna berättar att skolsköterskorna i Östra Göteborg turas om så att det alltid är några, vanligtvis två, som får åka till skolsköterskekongressen som är 14-15 april i år i Stockholm. ”Jag var på kongressen förra året, så egentligen är det någon annan som skulle få åka, men nu får vi tänka om.”

Det är uppenbart att Anna är uppskattad
, vi ser en härlig teckning från barn som gratulerar och idel leenden från de barn, kollegor och anhöriga som vi möter på skolan. ”Det känns verkligen bra att veta att jag och hela elevhälsan här i Östra Göteborg uppskattas av ledningen. Vi skolsköterskor är en viktig del inom skolan och bemöts med respekt".  Det bekräftas av undertecknad som uppfattar att sektorschef, Anders Samuelsson är lyhörd liksom elevhälsans chef Laila Svensson när Vårdförbundets förtroendevalda skolsköterskor, Gunilla Lindblad och Ann Thulén Ek, larmat om hög arbetsbelastning för skolsköterskorna.

 
Anna Rönnhede har varit på skolan i 10 år och ser det som förmånligt att vara på en skola och inte behöver splittra sin tid mellan olika skolor. ”Det skapar trygghet för alla! Barn och föräldrar vet att jag finns här, vi lär känna varandra och jag gillar att umgås med barnen. Vi har ett fantastiskt elevhälsoteam. Jag jobbar med särskolans mottagningsteam, gör vad jag ska i mitt basuppdrag och hinner med".

Många barn är det som dessutom får del av Annas stora hjärta och engagemang när det behövs och familjen inte räcker. Föräldrarna i området kommer ofta från länder med krig och oro, de har en annan uppfattning av vad som är farligt för deras barn. Nu är det många föräldrar som behöver motiveras så de låter barnen bli vaccinerade.
Här cyklar många utan hjälm och åker bil utan bälte, men däremot kan de uppfatta utflykter och övernattningar på läger som skrämmande, därför är jag alltid med på allt. Barnen tycker det är roligt att komma iväg".

Under hälsosamtalen i årskurs två förstod hon att få av eleverna hade någon fysisk aktivitet på fritiden så hon drog igång hälsopromenader.

”Ja, jag är visst med överallt. Det är roligt att jobba här och det känns att man behövs. Jag känner mig inte ensam som skolsköterska för jag är en i kollegiet.”
Från Vårdförbundet är det härligt att träffa en medlem som har en sådan arbetsglädje.

Vi tackar för ett trevligt arbetsplatsbesök! /Eva Paxlind