En annan vård är möjlig - manifestation 3 september i Alingsås, Göteborg och Skövde

Den 3 september planeras en landsomfattande manifestation, ” En annan vård är möjlig”. Du som medlem i Vårdförbundet kan ge ditt stöd och delta.

Planerade manifestationer i Västra Götaland:

Alingsås, Åmanska Parken, kl. 14.00
Evenemanget på facebook
Affish för utskrift.

Göteborg, Järntorget, kl. 14.00
Evenemang på facebook
Affisch för utskrift.

Skövde, Helensparken, kl. 14.00
Evenemang på facebook
Affisch för utskrift.

Hör av dig till värdarna om du kan hjälpa till med manifestationen.

Den 4 september 2016 genomförde nätverket "En annan vård är möjlig" manifestationer på 26 orter i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Initiativtagare var från början tre sjuksköterskor som tillsammans med vårdens fackföreningar, patienter, patientföreningar och engagerade medborgare gjorde manifestationen möjlig.

Engagemanget kommer ur ett krav på en trygg och värdig vård för alla. Andra krav som initiativtagarna ställer är bland annat en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt  och skiftarbete och att vården styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner,en lika vård för alla. Vården har inte blivit bättre utan snarare ännu sämre

Vårdförbundet stödjer detta initiativ och ser positivt på en manifestation över hela landet då behovet av att uppmärksamma tillståndet i svensk sjukvård är stort. Därför vill vi uppmuntra alla att delta!

Detta berör oss alla i Sverige, så ta med dig familj, nära och kära, vänner och bekanta och åk till närmsta manifestationsort och visa ditt engagemang.

/Avdelningsstyrelsen i Västra Götaland