Valberedningens förslag och kandidaternas presentation

Här kommer valberedningens förslag till styrelse och kongress.

Här presenterar valberedningen sitt förslag till ny styrelse och kongressombud för nästa mandatperiod.