Nominerade 2017

Här presenterar vi inkomna nomineringar löpande under nomineringstiden.

Ordförande

Jani' Stjernström

Vice ordförande

Ingrid Edman

Ledamöter

Elisabeth Berglind
Angelica Grad
Sandra Lee Gustavsson
Tina Javidi
Ingrid Lindgren
Harriet Lindqvist
Beatriz Olsson
Carina Pålsson
Peter Sjödahl
Cecilia Stoor

Kongressombud ordinarie

Ingrid Edman
Elena Einarsson
Tina Javidi
Beatriz Olsson
Chalermkwan Noinar Phoemsawang
Jani' Stjernström
Cecilia Stoor

Kongressombud ersättare

Åsa Eklund
Tina Javidi
Ingrid Lindgren
Chalermkwan Noinar Phoemsawang
Carina Pålsson
Peter Sjödahl

Valberedning

Marie Claesson
Åsa Eklund-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Tania Gunnarsson
Mimmi Högblom
Inga-Lena Jonsson
Karina Olofsson
Fredrik Skoog-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Anders Viden
Benny Viklund