Nominerade 2017

Här presenterar vi inkomna nomineringar löpande under nomineringstiden.

Ordförande

Jani' Stjernström

 

Vice ordförande

Ingrid Edman

 

Ledamöter

Elisabeth Berglind
Angelica Grad
Sandra Lee Gustavsson
Tina Javidi
Ingrid Lindgren
Harriet Lindqvist
Beatriz Olsson
Carina Pålsson
Peter Sjödahl

 

Kongressombud ordinarie

Ingrid Edman
Elena Ejnarsson
Beatriz Olsson
Jani' Stjernström
Tina Javidi

Kongressombud ersättare

Tina Javidi
Peter Sjödahl

 

Valberedning

Marie Claesson
Åsa Eklund-KANDIDATUR ÅTERTAGEN
Mimmi Högblom
Inga-Lena Jonsson
Karina Olofsson
Fredrik Skoog
Anders Viden
Benny Viklund