Jag har blivit nominerad, vad händer nu?

När nomineringen är skickad och registrerad, rullar processen igång med intervjuer och presentationer.

Du som blivit nominerad till ett förtroendeuppdrag kommer att få ett e-postmeddelande när nomineringen är registrerad. E-postmeddelandet innehåller mer information om uppdraget. Valberedningen kommer att höra av sig och boka tid för en intervju kring din kandidatur.

Dessutom kommer du att få de här frågorna till en kortare presentation av dig. Du förväntas svara på dem så snart du kan. Presentationen kommer att läggas ut på Västmanlands hemsida och finnas med i årsmöteshandlingarna.

  • Namn
  • Bostadsort
  • Yrke
  • Arbetsplats
  • Nominerad till följande förtroendeuppdrag
  • De här frågorna brinner jag för
  • Viktigaste utmaningen jag ser under kommande mandatperiod
  • Om du som medlem har frågor, kan du kontakta mig här

När alla intervjuer är gjorda och valberedningen har arbetat fram ett förslag, kommer de som inte blir med i valberedningens förslag att kontaktas först. De ska ha chansen att ta tillbaka sin kandidatur om de vill och accepterar valberedningens förslag. Om de vill kvarstå som kandidater till ett uppdrag, kommer de att presenteras som valbara kandidater utanför valberedningens förslag på årsmötet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Relaterat material

Här finns information till dig som nominerats till styrelseledamot, kongressombud eller valberedare.