Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig information till dig som chef

Vårdförbundet ser att det kommer många frågor gällande Covid-19 och hur man ska agera för att minimera de risker som finns för patienter och medarbetare i vården.

Som chef/ledare är det av viktigt att kunna styra och verkställa den komplexa vardagen som verksamheterna är utsatta för just nu.

För att kunna vara det stöd som verksamheten behöver är det viktigt att du som chef har rätt kunskap och verktyg som behövs för att göra ett bra jobb, till exempel riktlinjer för riskbedömningar, arbetsbelastning, skyddsutrustning med mera.

Om du inte har det stöd du behöver för att göra ett bra jobb så kontakta din närmsta chef/HR-stöd och ställ krav, vi som Vårdförbund finns också som hjälp om du har funderingar.

Samtidigt är det viktigt att du tänker på din egen arbetssituation och säkerställer att du inte får en negativ arbetsbelastning som gör dig sjuk,. Försök begränsa dig och begär av din närmsta chef att få minska övriga administrativa uppgifter tills det värsta trycket lagt sig.

Som chef kommer nu krav från framförallt skyddsombuden på att riskbedömningar och handlingsplaner ska tas fram. Detta är vad som gäller och kan komma som krav:

  • Riskbedömning behöver göras i varje verksamhet pga Covid-19.
  • Skyddsutrustning ska tillhandahållas till medarbetare som behövs för att möta smittade patienter (AFS 2001:3).
  • Förhindra risken för att utrustning tar slut och att medarbetare inte kan jobba säkert.
  • Arbetet ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare.

Har du som chef/ledare ytterligare funderingar och vill ha specifikt chefstöd kan du även ringa Vårdförbundet Direkt chef på telefon 0771-630 630. 

Med tanke på allt som händer och sker utifrån informationsflödet så uppmanar vi alla att regelbundet gå in på arbetsgivarens, Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens, Arbetsmiljöverkets och Vårdförbundets webbplatser för att uppdatera sig i händelseförloppet.

Vårdförbundet avdelning Västmanland återkommer med lokal information om det kommer ny viktig information som är riktad specifikt för våra medlemmar i Västmanland. Följ även Vårdförbundets sociala media-flöde.

Med vänlig hälsning,
Janí Stjernström ordförande samt Ingrid Edman vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -