Sommarenkät avdelning Västmanland

Vi skulle uppskatta om du kunde ta dig tid att besvara frågorna på vår sommarenkät. Dina svar är oerhört viktiga för vårt arbete för att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar i Västmanland.

Sista svarsdag är den 4 september.

Vid frågor eller problem under sommaren, kontakta info.vastmanland@vardforbundet.se  alternativ Vårdförbundet direkt 0771-420420.

Tack för din medverkan!

 

Sommarenkät 2017 avdelning Västmanland

Har du haft minst 4 veckors sammanhängande semester under juni, juli eller augusti?
Har du fått bryta din semester?
Har du varit föräldraledig under sommaren?
Har du blivit nekad föräldraledighet?
Har du blivit erbjuden och accepterat att flytta semester mot ekonomisk ersättning?
Har du arbetat extrapass?
Har du arbetat dubbelpass?
Har du blivit beordrad?
Har du kunnat ta rast (dvs kunnat lämna avdelningen efter 5 timmars arbete)?
Påverkar din arbetssituation under sommaren hur du ser på ditt arbete eller din arbetsgivare?
Anser du att kompetensen motsvarat behovet och belastningen på arbetsplatsen?
Anser du att kompetensen motsvarat behoven för att trygga patientsäkerheten på arbetsplatsen?
Har din verksamhet/arbetsplats använt sig av bemanningsföretag när det gäller barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska?