Nominera ett fantastiskt skyddsombud tillika förtroendevald

En blå metallskyllt med texten förtroendevald skyddsombud

Den 25 oktober firar vi i Vårdförbundet Västmanland skyddsombudets dag, och nu har du som medlem möjlighet att nominera ett skyddsombud.

Vi vill uppmärksamma den förtroendevalda tillika skyddsombud inom Vårdförbundet Västmanland som särskilt utmärkt sig i att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kriterierna utgår ifrån att skyddsombudet

  • Deltagit och behandlat arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Verkat för att förhindra olyckor och ohälsa
  • Kontinuerligt genomgår utbildning på arbetsmiljöområdet

Utmärkelsen består av ett diplom och ett individuellt pris. Det vinnande skyddsombudets arbetsplats belönas med tårta.

Tänk på att den du nominerar måste vara tillfrågad innan du nominerar.

Sista nomineringsdag är 20 oktober.

Nominera ett fantastiskt skyddsombud

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här