Nominera ett fantastiskt skyddsombud tillika förtroendevald

En blå metallskyllt med texten förtroendevald skyddsombud

Den 24 oktober är det skyddsombudets dag och nu har du som medlem möjlighet att nominera ett skyddsombud.

Vi vill uppmärksamma den förtroendevalda tillika skyddsombud inom Vårdförbundet avdelning Västmanland som särskilt utmärkt sig i att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kriterierna utgår ifrån att skyddsombudet

  • Deltagit och behandlat arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Verkat för att förhindra olyckor och ohälsa
  • Kontinuerligt genomgår utbildning på arbetsmiljöområdet

Utmärkelsen består av ett diplom och ett individuellt pris. Det vinnande skyddsombudets arbetsplats belönas med tårta.

Tänk på att den du nominerar måste vara tillfrågad innan du nominerar.

Sista nomineringsdag är 8 oktober.