Har du ett fantastiskt skyddsombud?

Bild på namnbricka med texten Vårdförbundet, Förtroendevald, Skyddsombud.

I samband med skyddsombudens dag 26 oktober finns möjlighet att nominera ett uppskattat skyddsombud till Vårdförbundet avdelning Västmanlands utmärkelse "Ett fantastiskt skyddsombud".

Vi vill uppmärksamma den förtroendevalda tillika skyddsombud inom Vårdförbundet avdelning Västmanland som särskilt utmärkt sig i att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kriterierna utgår ifrån att skyddsombudet

  • Deltagit och behandlat arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Verkat för att förhindra olyckor och ohälsa
  • Kontinuerligt genomgår utbildning på arbetsmiljöområdet

Utmärkelsen består av ett diplom och ett individuellt pris. Det vinnande skyddsombudets arbetsplats belönas med tårta.

Vi behöver din nominering senast 11 oktober.