Valbara kandidater till den lokala valberedningen i avdelning Västmanland.

Här kan man läsa om nominerade kandidater till den lokala valberedningen.

Karin Delborn Höök

Motivering: "Jag tycker att det är viktigt med en styrelse som har en bred kompetens från olika yrkeskategorier som kan driva lokala frågor framåt."

 

Novalie Mörk

Motivering: "Jag tycker det är en mycket viktig position, då valberedningens viktigaste uppgift är att ta fram en kompetent och välrepresenterad styrelse som kan spegla våra fyra yrkesgrupper. Det är också viktigt att den är så bred som möjligt (kommun/region) då det är dem som driver våra frågor lokalt. Jag känner att jag skulle passa väldigt bra i valberedningen då jag har erfarenhet som både chef och medarbetare."