• En bild med olika ord som sammanfattar innebörden av ett årsmöte

    Varmt välkommen på årets viktigaste möte i Vårdförbundet Västmanland!

    Ta chansen och var med och påverka vad du tycker att Vårdförbundet Västmanland ska fokusera på 2020. Kom till årsmötet den 26 september!

  • Skriv en motion till årsmötet 2019

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.