Valberedningen förlänger nomineringstiden till valberedare

Då inga nomineringar inkommit till en ledamot i valberedningen, har valberedningen beslutat att förlänga nomineringstiden till posten. Sista nomineringsdag till valberedningen är fredag 2 september 2016.

Det gäller enbart till valberedningen. Till styrelsen har det kommit in två nomineringar till den post som det ska ske fyllnadsval till på årsmötet, innan nomineringstiden gått ut. De nominerade är Åsa Eklund, onkologen och Fredrik Skoog från larmcentralen.

Här hittar du vårt nomineringsformulär!