Valberedningen avdelning Västmanland informerar

Inför avdelning Västmanlands årsmöte den 22 september där fyllnadsval av en styrelseledamot och en valberedare ska genomföras presenterar nu valberedningen sitt förslag.

Valberedningens förslag till fyllnadsval som styrelseledamot med mandatperiod 1 år, är Fredrik Skoog.

Åsa Eklund,som också var nominerad har återtagit sin kandidatur till förmån för valberedningens förslag.

Fredrik Skoog är legitimerad sjuksköterska och arbetar på Sjukvårdens larmcentral i Västerås. Fredrik brinner för frågor som införandet av kvot 1,4 för nattarbete samt införandet av AST inom hela Västmanlands län. Han känner sig också väldigt engagerad i det mesta kring arbetstidslagen och dess efterlevnad - viktigt att Vårdförbundets medlemmar och deras arbetsgivare verkligen känner till och utför sitt arbete i överensstämmelse med lagen.

På frågan "viktigaste utmaningen under kommande period" svarar Fredrik: Oj, bara att eventuellt hamna i avdelningsstyrelsen är en utmaning. Jag ser det som en stor utmaning att initialt "lära mig" så mycket som möjligt om organisationen hos arbetsgivarna inom Vårdförbundet avdelning Västmanlands ansvarsområde.

Efter den förlängda nomineringstiden till ledamot i valberedningen med mandatperiod 1 år, fanns tre kandidater nominerade den 2 september, Åsa Eklund, Fredrik Skoog, Benny Viklund.

Fredriks kandidatur till valberedningen faller i och med att han är valberedningens förslag till styrelseledamot. Åsa Eklund har återtagit sin kandidatur.

Benny Skog är legitimerad sjuksköterska och arbetar på AH-teamet, onkologen. Benny brinner för frågor som för arbetsmiljön med särskilt fokus på att rätt yrkeskategori utför rätt arbetsuppgifter. Den viktigaste utamningen för Benny under kommande år är att lära sig arbetet i valberedningen.