Nominera ett fantastiskt skyddsombud tillika förtroendevald

Den 27 oktober är det skyddsombudets dag och nu har du som medlem möjlighet att nominera ett skyddsombud som förbättrat arbetsmiljön eller driver arbetsmiljön framåt på ett bra sätt.

Sista nomineringsdag är 20 oktober.

Obs! Tänk på att den du nominerar måste vara tillfrågad innan du nominerar.