Nominera inför fyllnadsval på avdelning Västmanlands årsmöte

Nu är det möjligt att nominera medlemmar till förtroendeuppdrag som styrelseledamot eller valberedare inför avdelning Västmanlands årsmöte den 22 september.

Valberedningen informerar inför årsmötet

Den 22 september är det dags för avdelning Västmanlands årsmöte. Denna gång kommer det att vara två fyllnadsval, ett till styrelsen och ett till valberedningen. Valberedningen vill nu ha in förslag på personer som kan tänka sig att kandidera till dessa förtroendeposter. Sista nomineringsdag är 22 augusti!

Nomineringar

Du kan nominera alla som är medlemmar i Vårdförbundet avdelning Västmanland. Den du nominerar måste vara tillfrågad och ha tackat ja till att låta sig nomineras. Det är tillåtet att nominera sig själv. Varje nominering ska ske skriftligen och ha en motivering till varför personen passar till uppdraget.

Under årsmötet kommer fyllnadsval att hållas för följande uppdrag:

  • 1 styrelseledamot, 1 år
  • 1 ledamot för valberedningen, 1 år

Nomineringen skickas via nomineringsformulär, alternativt skriver du ut blanketten nedan och postar till oss. Adress finns på blanketten.

Sista dag för nominering är måndagen den 22 augusti.

Jag är nominerad, vad händer nu?

Du som blivit nominerad som styrelseledamot kommer att bli kontaktad av valberedningen, för en kandidatintervju. När intervjuer genomförts och valberedningen har arbetat fram ett förslag, kommer de som inte blir valberedningens förslag att kontaktas först.

De ska ha chansen att ta tillbaka sin kandidatur om de vill, och acceptera valberednings förslag. Om de vill kvarstå som kandidater till ett uppdrag, så kommer de att presenteras som valbara kandidater utanför valberedningens förslag på årsmötet. De som blivit valberedningens förslag kontaktas sedan.

De som blivit nominerade till valberedningen blir inte intervjuade men får information om uppdraget. Inget förslag upprättas av valberedningen, alla kandidater presenteras som förslag på årsmötet.

Alla som kandiderar ska skriva en kort presentation, frågor kommer via mail. På årsmötet sker röstning med acklamation (ja-rop) om antalet kandidater stämmer med antalet förtroendeposter. Överstiger antalet blir det sluten omröstning med rösträkning direkt.

Hur får man kontakt med valberedningen?

Är det något du funderar över så är du välkommen att kontakta valberedningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till valberedningen.

Varmt välkomna att nominera!